Družstvo

Tento web slouží vlastníkům a výboru našeho obytného domu na adrese Lucemburská 2136/16.druzstvo

Gratulujeme všem, kteří jste se stali vlastníky bytu (družstevních práv k bytové jednotce) v Lucemburské 2136/16. Vítáme Vás v našem družstvu a přejeme Vám, aby se Vám v tomto domě dobře a klidně bydlelo.

Pozvánky na schůze